Kategoria: Blogi

Työpaikat pelastamaan, perustuslakia noudattamaan

Työpaikat pelastamaan, perustuslakia noudattamaan

Hallitus säätää todennäköisesti pian lain, joka vie työpaikan yli tuhannelta pelialan yrittäjältä. Vain kymmenisen prosenttia kansasta kannattaa rahansiirrot Veikkauksen kilpailijoille estävää lakia. Lain määräämiä rahansiirtoestoja pystytään tosin kiertämään, joten pankeille (ja loppujen lopuksi näiden asiakkaille) kymmeniä miljoonia maksava byrokratiapainajainen saattaa osoittautua täysin tehottomaksi. Norjaa lukuun ottamatta kaikki Euroopan maat sallivat asukkaittensa pelata ulkomaille.

Tuhannen ihmisen sekä heidän läheistensä elämän sekoittaminen on nykyhallituksen tempoilevassa ja itsekkäässä toimintakokonaisuudessa verrattain pieni tuho. Mutta periaatteellisella tasolla hallituksen toiminta ansaitsee täyden huomion. Hallituksen tapa hakea suosiota yksinkertaisin viestein (esim. ”suomalainen voittaa aina) aivopestyiltä äänestäjiltä sekä poliitikkojen kanssa lehmänkauppoja tekevältä eliitiltä on pelottava. Se tuhoaa jo parissa vaalikaudessa koko suomalaisen hyvinvoinnin. Mikä pahinta, hallitus on toiminut nettiblokit-lain sekä monen muun asia kanssa epäjohdonmukaisesti ja salakähmäisesti.

Hallitus säätää perustuslain vastaisen, ihmisiltä työllistymisen mahdollisuuden vievän lain, koska Veikkauksen ja sen edunsaajien avainjohtajat ovat lähellä poliitikkoja. Periaatteet tai yleinen etu survotaan ”hyvä-veli”-kerhon jalkoihin. Kaikki tietävät tämän ja lukuisat Veikkaus oy:n tekemät väärinkäytökset – myös puuttumisen toimitusten journalistiseen riippumattomuuteen sekä ihmisten ja pienyritysten yhteistyösopimuksiin. Kukaan ei kuitenkaan uskalla asettua taistelemaan vastaan. Kuin teuraaksi vietävä lammaslauma me peliammattilaiset ja järkipelien harrastajat valumme tahdottomina paimentemme (media, Veikkaus, Hallitus) määräämään suuntaan.

Jonkun on nyt otettava vastuu. Tultava esiin. Käynnistettävä vahvojen, positiivisesti ylpeiden vapaiden ihmisten vastarinta raukkamaista Veikkaus/puolueet/edunsaajat-liittoumaa vastaan.

Sain eilen minua Twitterissä tukeneelta ihmiseltä lopullisen impulssin toimia. Koska media tai poliitikot eivät kuuntele tai vastaa kysymyksiin, on ainoa tie vaikuttaa asioihin mennä itse eduskuntaan.

Pyrin eduskuntaan jo seuraavissa vaaleissa. Jos tulen valituksi ja osoitan pystyväni rakentamaan yleistä hyvää Suomessa, on seuraava askeleeni europarlamentti.

Aion toimia perusarvojeni mukaisesti. Niistä tärkeimmät ovat rehellisyys, itsenäisyys ja vapaus. En tee vaalilupauksia. Tai, oikeastaan yhden: lupaan ajatella. Tilannekohtaisesti, tuoreesti, asenteisiin, toisiin ihmisiin sitoutumatta. Äänestäjiäni kuunnellen ja kunnioittaen – mutta kumartamatta, kikkailematta, mielistelemättä. Joskus olen valmis jopa tinkimään omasta ja äänestäjieni välittömistä hyödyistä, jos saavutamme uhrauksellamme tai kärsivällisyydellämme vielä laajemman, pidemmällä aikavälillä realisoituvan onnellisuuden lisääntymisen.

Vapaudestani ja tilannekohtaisuudesta huolimatta tässä kuitenkin joitain peruslinjauksia tuleville tilannekohtaisille ratkaisuilleni poliittisessa toiminnassani. Lähden liikkeelle koko olemassaolon onnellisen elämän perusrakenteista. Niihin perustuvat sitten hierarkisesti kaikki valinnat yhä yksityiskohtaisemmissa asioissa.

1) Luonnonlaki

Ihmiset haluavat elää, koska elämä on hyvää. Siksi ihmiset haluavat tuottaa elämää, säilyttää elämää ja luoda onnellisuutta teoillaan vahingoittamatta toisia ihmisiä tai luontoa.

Ihmiset ovat vieneet elämän viestikapulaa eteenpäin sukupolvesta toiseen kymmeniä tuhansia vuosia. Ihmiset ja asiat ovat kehittyneet, koska raa’an kaunis luonnon valinta on antanut eniten hyvää ympärilleen tuottavien, hyödyllisimpien, vahvimpien selviytyä.

Kilpailu pariutumisessa, ravinnon hankinnassa ja muissa perustarpeissa on tosiaan raakaa – monin paikoin haikeutta aiheuttavaa. Mutta kilpailu on välttämättömyys. Tästä johtuen kilpailua estävät ajatus- tai yhteiskuntamallit, kuten fasismi tai sosialismi eivät toimi. Tehokkaallakaan väkivaltakoneistolla ei kilpailua voi estää. Vaikka kaikki aineellinen hyvä jaettaisiin tasan ja palkkaus tasapäistettäisiin, muodostuisi ”epävirallinen” talousjärjestelmä lahjuksineen ja mustine pörsseineen, kuten monissa sosialistisissa maissa on tapahtunut. Ihmisten ulkonäköä, musikaalisuutta, huumorintajua, älyä, sosiaalisia taitoja jne. kun ei voida jakaa uudelleen. Siksi myös sosialistisissa maissa oli kilpailua, vaikka väkivaltaakoneisto ja vääristelty tiedonvälitys myrkytti kilpailun rehellisyyden.

Loogisesta päättelyketjustamme seuraa, että yksilöillä on oltava vapaus vaihtaa palveluksia, laillisesti hankkimaansa omaisuutta, tietoa, riskejä – kaikkea tätä vapaasti. Sen sijaan väkivallan käyttö oman edun saavuttamiseksi on estettävä – samoin epärehellisyys. Vahvemman oikeuden estämiseksi ja heikoimpien turvaamiseksi tarvitaan tiukkojen sääntöjen mukaisesti toimiva valtarakenne: lainsäädäntö, sitä toteuttavat organisaatiot ja lakia valvovat tahot. Vapautta saa ja pitää rajoittaa tilanteissa, missä rajoituksin estettävä kärsimys on suurempi kuin vapaan toiminnan tuoma hyöty.

2) Talouspolitiikka

Yhteiskunnallinen onnellisuus perustuu paljolti vahvaan kansantalouteen. Onnellisuuden peruselementtejä – terveyttä, turvallisuutta, itsensä toteuttamista, oppimista ja luonnosta huolehtimista - ei voida toteuttaa, jos valtiolla ei ole siihen varaa. Kansantuote syntyy työn tekemisestä sekä ideoiden ja raaka-aineiden jalostamisesta toisten ihmisten tarvitsemalla tavalla. Työ ei ole itseisarvo, vaan vaihtotalouden väline, kuten rahakin.

Vapaa kilpailu – luonnonlain mukaisesti – luo pitkällä aikavälillä parhaan mahdollisen tasapainotilan. Ajoittaisia heilahduksia tulee. Niitä yhteiskunnan on pystyttävä ennakoimaan ja paikkaamaan. Mutta kilpailun estäminen sosialismin tapaan ei ole ratkaisu, koska se tappaa koko kaiken hyvän käynnistävän jatkumon.

3) Voittajan vastuu

Luonnonlaki ja vapaa kilpailu ei tarkoita vahvimman oikeudella tapahtuvia kauheuksia tai kilpailussa alakynteen jääneiden jättämistä oman onnensa nojaan. Tämä on myös geenien, lähtökorttien tai elämänaikaisten sattumusten arpomien ”voittajien” etu. Jos enemmistön asema muuttuu epätoivoiseksi, se nousee kapinaan. Ja sitä paitsi useimmat ihmiset haluavat auttaa toisia ja olla hyödyksi saadakseen hyvän mielen.

Näin ollen on tärkeää, että elämän arpajaisten osanottajat sopivat ”yhteisvakuutuksesta”. Kaikki maksavat veroja, jotta terveydellisen epäonnen sattuessa mustinkaan arpa ei johda kuolemaan ja kärsimykseen varattomuuden takia.

Elämän arpajaisten voittajien etu on myös, jos terveydenhuollon ohella sisäinen ja ulkoinen turvallisuus, koulutus, ympäristön suojelu, optimoitu julkinen liikenne sekä infrastruktuuri ovat kunnossa. Näiden asioiden turvaamiseksi useimmat haluavat maksaa veroja ja tajuavat hyötyvänsä niistä.

4) Verotus

Koska verotus on koko yhteiskunnan hyvinvoinnin mahdollistava polttoaine, on verotuksen oltava oikeudenmukaista. Se ei missään nimessä saa kohdistua johonkin hyvää tyhjästä luovaan toimintaan siten, että tällainen toiminta loppusi ankaran verotuksen takia.

Työtä ei saa verottaa niin kohtuuttomasti, että työn tekeminen menettäisi kiinnostavuutensa. Ovelien poliitikkojen kateutta ruokkivissa verotusmalleissa ja ahkerilta imettyjen rahojen jakolupauksissa ei kerrota, kuinka vähän suurituloisia todellisuudessa on, ja kuinka vähän heiltä loppujen lopuksi voidaan kupata rahaa korkeillakaan veroprogressioilla. Vielä tappavampaa on estää yrittäjyys veroilla, ylisääntelyllä ja byrokratialla.

Itsestään selvää on, että vähätuloisilta voidaan veroja periä vielä vähemmän. Mikä siis neuvoksi?

Kun olen eduskunnassa, joudun lisäämään kulutuksen, ja ennen kaikkea vahingollisen kulutuksen verotusta. Tämä hidastaa taloutta lyhyellä aikavälillä. Kestävän kehityksen käsitteillä tämä hinta on kuitenkin maksettava. Jälleen kerran luonnonlaki mukauttaa ja totuttaa meidät elämäntapaan, joka on korkeammaksi hyväksi pitkällä aikavälillä. Elän niin kuin opetan. En kuluta juuri mitään, mutta olen onnellinen ja saan paljon iloa ajettelusta sekä ilmaisista aistinautinnoista.

Tiedän, että menetän äänestäjiä seuraavalla lauseella, mutta:

on järkevää verottaa aktiivisen energian ja rahan (työnteko, yrittäjyys) sijasta passiivista rahaa, omaisuutta. Tätäkin toki varsin pienellä prosentilla. Samoin pienen perintöveron hyväksyn. Nämä linjaukset eivät ole hyväksi minulle tai monelle ystävälleni, mutta haluan olla johdonmukainen.

Samasta syystä olen valmis kiristämään alkoholin tai sokerin verotusta, vaikka ratkaisu lisääkin omia kulujani. On oikein, että jos pilaan terveyteni, olen maksanut vähän ennakkomaksua maksa- tai munuaiskoneesta. Myös luontoa vahingoittavan kulutuksen verottaminen on mitä tarkimmin perusperiaatteeni, luonnonlain mukaista.

Edelleen: veroja on perittävä jostakin. En haluaa olla kansanedustaja, joka vain lupailee vaali- ja vappusatasia ilman suunnitelmaa niiden rahoittamisesta.

Velkaakaan valtion ei tule ottaa holtittomasti, vaikka nykyinen korkotaso ja mahdollisuus korkoriskin hallintaan on muuttanut näkemystäni velkaantumisesta jonkin verran aiempaa hyväksyvämmäksi.

5) Budjetin menopuoli

Vanhuksiin, sairaisiin, lapsiin ja koulutukseen on suunnattava aikaisempaa enemmän rahaa. Ylisemminkin ilman omaa syytään ahtaalle joutuneita on autettava voittajan vastuun nojalla. Epäonneaan auttaneisiin ja siten vaikeuksiin joutuneisiin voittajan vastuu ei ulotu aivan täysmääräisenä. Esimerkiksi rikoksiin, kohtuuttomaan riskinottoon tai terveydelliseen vastuuttomuuteen heittäytyneet tarvitsevat apua, mutta eivät ansaitse niin rajattomia rahamääriä kuin esimerkiksi vakavasti sairastuneet tai orvoiksi jääneet lapset.

Koska rahaa ei riitä kaikkeen, hankin tässä uusia vihamiehiä sanomalla, että kulttuuri ja urheilu – niin tärkeitä kuin ne hyvinvoinnillemme ovatkin – tulevat tärkeysjärjestyksessä vasta koulutuksen ja terveydenhuollon jälkeen. Kulutan paljon rahaa urheilun katsomiseen ja kulttuuriin, mutta uskon, että reilut ihmiset haluavat maksaa itse urheilun katsomisesta tai oopperajuhlista. Kokonaan toinen asia on nuorison liikunta, sekä sellaisten kulttuurihankkeiden tukeminen, jolla on laajempaa merkitystä (esim. nuorisotyö). On eri asia rakentaa tekojäärata kuin hyppyrimäki tai tukea epäonnistunutta runoilijaa summalla, millä saisi bänditreenikämpän tai musiikin tekemisessä auttavan tietokoneohjelman ongelmalähiön nuorille.

6) Näin toimin käytännössä

Edellä siis tärkeimmät linjaukset ajattelulleni. Aion omista varoistani palkata todella älykkään ja ahkeran eduskunta-avustajan, ja maksaa hänelle niin paljon, että hän pystyy hankkimaan syvälliset ja luotettavat tiedot kulloinkin eduskuntakäsittelyssä olevista asioista. En ota vastaan vaalirahoitusta, jotta voin toimia riippumattomasti. Jos en pääse eduskuntaan ilman mainontaa, ei luonnonvalinta tarkoittanut niin. Twitterissä saatan kirjoittaa tai vastata ihmisesten kysymyksiin vaalitilaisuuksissa julkisilla paikoilla.

Sen sijaan tultuani valituksi en tapaa enää ketään, joka pyrkii vaikuttamaan toimintaani eduskunnassa. Haluan kaikki ehdotukset ja esitykset kirjallisina. Näin ei synny epäselvyyksiä, mitä olen kuullut, kertonut tai sopinut suullisesti. Toimin läpinäkyvästi. Juuri nykypoliitikkojen salamyhkäisyys, kytkökset, korruptiota muistuttavat palvelusvaihdot ovat syy, miksi menen eduskuntaan. Näin ollen oman toimintani on oltava avointa. Kuuntelen ja olen siis tavattavissa, mutta vain tavalla, missä kaikesta jää jälki.

Pidän esimerkiksi twitteriäni auki koko ajan, mutta vastata lupaan vain perjantaisin kello 17-18 live-tunnillani. Nykyisinkään en halua puuttua toisten elämään. Esimerkiksi neljä lastani olen kasvattanut onnellisiksi aikuisiksi varsin vapaaksi. Olen antanut rehelliset tiedot asioista ja antanut sitten lasteni tehdä päätökset näillä tiedolla. En ole juurikaan käyttänyt pakkovaltaa myöskään työntekijöitäni tai yhteistyökumppaneitani kohtaan.

Samoin periaattein haluan toimia myös politiikassa: ohjata tulonsiirroilla mutta ennen kaikkea tiedolla ja koulutusratkaisuilla yksilöitä kohti omia, viisaita päätöksiä.

Joudun menemään eduskuntaan ilman puolueiden tarjoamaa apua. Yksikään suomalainen puolue ei vastaa riittävän tarkasti maailmankuvaani, missä ”vapaaehtoisissa” asioissa kannustan enemmän kilpailuun ja yrittäjyyteen kuin Kokoomus, kannan merkityksellisissä ympäristöasioissa enemmän vastuuta kuin yleisvasemmistopuolueeksi valunut Vihreät ja missä todellisilla ratkaisuilla pystyn auttamaan heikompia paremmin kuin sisäpiirilleen ja ammattiyhdistyksille työskentelevät sosiaalidemokraatit. Perussuomalaiset/Vasemmisto eli kateuspohjaiset puolueet flirttailevat jo nyt liikaa voimankäytön kanssa, aidon rasistisesti. Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäen ajatus tappaa 1% rikkaimmista tai Vasemmistonuorten ”yläluokkasafari” tutustua ”kansanryhmän”, ”vapaamatkustajien” elämäntapaan muistuttavat natsien kristalliyötä. Kansan Uutisten ehdotus pörssin lopettamisesta tai asuntojen vuokraamisen estämisestä jopa tuhoaisivat onnellisen yhteiskunnan perusrakenteita. Keskustapuolue toimii epäjohdonmukaisen itsekkäästi maaseutuagendalla. Samalla tavoin RKP, joka muuten olisi lähellä arvoliberaalia, täysjärkistä, markkinatalouteen uskovaa puoluetta, näpertyy nuuskakaupan ja ”Vaasan Klinikan” kaltaisiin pikkuasioihin.

Mainituista syistä johtuen on parasta, että toimin yksin. Yhden ihmisen eduskuntaryhmä on ketterä. Se pystyy tekemään nopeita, selkeitä päätöksiä ja vastaamaan sanoistaan. Ei synny ryhmäpäätöksiä, kompromisseja ja näistä aiheutuvia poliittisia paineita.

Vielä kunnallisvaaleihin en lähde. Kunnallispolitiikassa en pysty olemaan riittävästi hyödyksi käyttämääni aikaan nähden.

Mutta eduskuntaan menen, jos riittävän monen mielestä sinne kuulun.

Jos voit ajatella kannattavasi minua eduskuntaan – tai myöhemmässä vaiheessa europarlamenttiin, mailaa ystävällisesti palaute@esbc.fi. Eduskuntavaaleissa ehdokkaaksi päästäkseni tarvitsen 100 jäsentä valitsijayhdistykseeni. Europarlamenttivaaleissa valitsijayhdistykseen tarvitaan 2000 jäsentä. Jos saamieni mailien perusteella kanssani saman tapaisesti ajattelevia näyttää olevan riittävästi, etenemme asiassa. Perustan valitsijayhdistyksen. Mailaan sitten ohjeet, miten pääset virallisesti valitsijayhdistykseni jäseneksi.

Toivottavast pääsemme edistämään Suomen asiaa yhdessä.

ESBC:n kanssa enemmän iloa vedonlyönnistä

ESBC:n voittamisen resepti perustuu Suomen tunnetuimman vedonlyöntisijoittajan Jorma Vuoksenmaan tutkimustuloksiin ja yli 30 voitollisen vuoden kokemukseen vedonlyönnistä. Jorma Vuoksenmaa ja ESBC:n työntekijät pelaavat samaan analyysiin perustuen samoja kohteita kuin asiakkaamme.

ESBC:n Internet-sivustolta peliharrastajat ja -sijoittajat saavat päivittäin ajankohtaiset sijoitusneuvot Pitkävetoon, Monivetoon, hevospeleihin ja Internet-vedonlyöntiin. ESBC ylläpitää kykyään parantaa asiakkaittensa menestystä yliopistotasoisella tutkimuksella pelisijoittamisesta ja urheilusta.

 

Uutiset ja blogitekstit RSS-syötteenä